<< To Portfolio List

Union Village

Union Village

3719 Union Rd, Cheektowaga, NY 14225

Site Acreage: 1.8

For Lease: 18,000 SF

Max. Contig: 18,000 SF

Type: Retail